Bài học ngẫu nhiên
Quảng cáo
Ten thu do cac nuocVideoNgu phap
Thống kê truy cập
WEBSITE TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH VIỆT-TRUNGHướng dẫn phát âm chuẩn tiếng TrungGroupHD cách viết

Vì sao mặt trăng không có âm thanh

Vì sao mặt trăng không có âm thanh
Vì sao mặt trăng không có âm thanh
Học phí: 30,000 đ

Lượt xem:

Phân tích ngữ pháp:

所以(Liên từ),声音存在(Định ngữ)的必要条件(Chủ ngữ)有(Động từ)两个(Tân ngữ):

Câu này ý muốn nhấn mạnh đến số lượng của Chủ ngữ, vì vậy khi dịch nên đảo Động từ + tân ngữ lên trước:

Dịch: LT-ĐT-TN-ĐN

Do đó, có hai điều kiện điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của âm thanh như sau: 

 

为什么月亮上没有声音

声音是空气中每秒20至2万次的振动。地球上有声音,是因为振动着的物体把振动传给空气,空气再把振动传播开来,形成声音。所以,声音存在的必要条件有两个:一个是要有声源,另一个是要有传播声音的媒质,二者缺一不可。月亮上可以产生振动,但月亮上没有空气,振源的振动传不出去,当然月亮上就听不到声音了。那儿是一个十分寂静的世界。

要证明月亮上没有声音并不难,我们可以做这样一个实验:将一只闹钟放在有抽气设备的玻璃罩里,当罩内的空气没有被抽出时,我们能听见闹钟的滴答声;当空气逐渐被抽出时,滴答声逐渐减弱;当空气十分稀薄时,滴答声就听不见了。如果没有空气把声音传出来,即使闹钟的滴答声一直在响,我们也听不见。

对于传播声音来说,月亮上的条件与抽出空气的玻璃罩内的情况相似。所以月亮上就是有振动,也没有声音。

1969年7月21日,人类首次登上月球。在月球上,两名宇航员虽然近在咫尺,也只能靠无线电来通话。

Nguồn: http://www.zuowen.com/e/20100714/4c3d9af5c7f43.shtml  /Ảnh: Internet

 

 

Bài cùng lĩnh vực

Bài học mới
Tin mới
Đối tác
Tong hop linkKÊNH YOUTUBELDTTMy travel picturesThanh toan
Vở tập viết chữ Hán
Hoc dich tieng trung
 
 
 
 
Thiết kế website         
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang