Bài học ngẫu nhiên
Quảng cáo
Ten thu do cac nuocVideoNgu phap
Thống kê truy cập
WEBSITE TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH VIỆT-TRUNGHướng dẫn phát âm chuẩn tiếng TrungGroupHD cách viết

V-T: Thời hạn thanh toán (1)

V-T: Thời hạn thanh toán (1)
V-T: Thời hạn thanh toán (1)
Học phí: 30,000 đ

Lượt xem:

Thời hạn thanh toán


+ Bên A sẽ thông báo cho «Người nhận hàng» thời hạn dự kiến trả hàng tại «Điểm đến» qua điện thoại hoặc fax.

+ «Người nhận hàng» có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ phí vận tải cho bên A trước khi hàng về (thanh toán
trong giờ làm việc từ 10:00 giờ đến 16:00 giờ tại «Điểm đến»).

- Bên A sẽ giao hàng cho «Người nhận hàng» tại «Điểm đến» sau khi «Người nhận hàng» đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng theo qui định ở điều khoản 5.4 của Hợp đồng này.

- Sau 3 lần bên A thông báo cho «Người nhận hàng» thanh toán để nhận hàng theo Hợp đồng, hoặc sau
03 ngày kể từ ngày hàng tới «Điểm đến» và bên A đã gửi thông báo hàng đến bằng thư tay hoặc bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện cho «Người nhận hàng» hoặc bên B mà «Ngườinhận hàng» vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho bên A thì bên A có quyền phát mại lô hàng để bù đắp mọi chi phí vận tải và các chi phí khác liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

- Nếu «Người nhận hàng» vì bất kỳ lý do nào chưa nhận hàng, chưa thanh toán tiền theo yêu cầu của bên A hoặc do bên A không thể liên lạc được với «Người nhận hàng» vào thời điểm hàng được trả thì bên A sẽ tạm lưu giữ lại hàng tại «Điểmđến». «Người nhận hàng» có nghĩa vụ thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan tới việc lưu kho bãi trước khi nhận hàng. Mọi rủi ro phát sinh: mất lẻ, bị tịch thu, niêm phong.... trong quá trình lưu giữ hàng bên A hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Phân tích ngữ pháp:

  • Mọi rủi ro phát sinh(Tân ngữ- B): mất lẻ, bị tịch thu, niêm phong.... (Định ngữ)trong quá trình lưu giữ hàng(Trạng ngữ) bên A (Chủ ngữ - A) hoàn toàn (Phó từ) không chịu trách nhiệm (Động từ).
  1. Trong câu có các đối tượng liệt kê => Dùng kết cấu …..
  2. Chuyển đổi câu về dạng kết cấu: A B+Động từ

DỊCH: Chủ ngữ A - 对 – Trạng ngữ - Định ngữ - Tân ngữ - Phó từ - Động từ.

Bài cùng lĩnh vực
Thế nào là GDP

Thế nào là GDP

Mã sp: TKT2
Học phí: 30,000 đ

Bài học mới
Tin mới
Đối tác
Tong hop linkKÊNH YOUTUBELDTTMy travel picturesThanh toan
Vở tập viết chữ Hán
Hoc dich tieng trung
 
 
 
Thiết kế website
 
 
 
 
^ Về đầu trang